Block 10/Center Color Keys


Center blocks, make 4
Warm

Cool

Block 9 Color Keys


Warm


Cool

Block 8 Color Keys


Warm

Cool

Block 7 Color Keys


Warm

Cool

Block 6 Color Keys


Warm

Cool

Block 5 Color Keys


Block 5 warm


Block 5 Cool

Block 4 Color Keys


Block 4 Warm

Block 4 Cool

Block 3 Color KeysBlock 3, Warm

Block, 3, Cool

Block 2 Color Keys


Block 2, Warm

Block 2, Cool

Block 1 Color Key